آرمان حبیبی شنبه 16 مرداد 1395 02:58 ب.ظ نظرات ()
خود را محدود نکن
محدودیت خیلی به پوشش یا جسم مربوط نیست!
محدودیت از فکر آغاز میشود و بیش از هر عامل دیگری محدودت میکند