آرمان حبیبی سه شنبه 1 بهمن 1398 08:28 ب.ظ نظرات ()

طراحی فضاهای شهری

Urban Space Design

همه چیز در مورد  فضاهای شهری


طراحی فضاهای شهری از دروس مهم و اصلی کارشناسی پیوسته معماری است که جایگزین « تحلیل فضاهای شهری» از دروس اصلی در برنامه قدیمی شده است.

طراحی مجتمع های زیستی (طراحی شهری) برای بهره مندی دانشجویان در تراز کارشناسی رشته معماری باید قدرت شناخت انواع فضاهای شهری را که شامل فضاهای عمومی شهری است برای دانشجویان مهیا ساخته و چگونگی ارتباط تنگاتنگ عرصه های خصوصی را که دانشجویان در قالب طرح های معماری آموخته اند در بستر عمومی شهر توضیح دهد. از این رو تحلیل و طراحی فضاهای شهری از مهمترین مراحل در فرایند طراحی شهری است. اگرچه آشنایی با مفهوم و موضوع طراحی شهری و فرایند تهیه و تولید محصول آن قبل از آشنایی با شیوه ها و تکنیک های تحلیل فضاهای شهری ضروری است، اما تنها از طریق تمرین عملی آموخته های نظری است که می توان سطح مهارتی دانشجویان معماری را در درک و طراحی فضاهای عمومی شهری تکامل بخشید.

 

اهداف اصلی این درس مبتنی بر زمینه های ادراکی دانشجویان معماری شامل موارد ذیل است:

* آشنایی دانشجویان با دانش و حرفه طراحی شهری

* آشنایی با فرایند (های) طراحی شهری

* آشنایی با تکنیک های برداشت اطلاعات و شناخت فضاهای شهری

* آشنایی با گونه های مختلف فضاهای شهری ملی (خودی)و فرا ملی

* آشنایی با شیوه ها و نظریه ها و تکنیک های مختلف تحلیل فضاهای شهری

* آشنایی با مبانی طراحی فضاهای شهری

* تجربه و فهم رابطه ما بین نظر و عمل در قالب یک تمرین و کار عملی

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را  به طور کامل تشریح میکنیم :

1-     برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است .

2-     برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ 6/10/95:
دانلود: فایل PDF