آرمان حبیبی جمعه 11 بهمن 1398 04:09 ب.ظ نظرات ()

ساختمان1

Building Construction I

همه چیز در مورد  ساختمان


ساختمان1 از دروس مهم و اصلی کارشناسی پیوسته معماری است. این درس به منظور یافتن نقش و عملکرد عناصر و جزییات و منطق شکل گیری آنها، با اتکاء به شناسایی مواد و مصالح، به کالبدشکافی ساختمان میپردازد.

بخشی از سرفصل درس :

مباحث مطروحه در این درس عبارتند از: کلیات و مقدمات ساختمان، چگونگی شکل گیری و استقرار ساختمان، پی، پایه و پوشش که به ترتیب زیر ارائه میگردد:

کلیات و مقدمات ساختمان با شرح کوتاه و مختصر در مطالب زیر:

* نگرشی به تاریخ تطور ساختمان از هنگام پیدایش تا به امروز، ساختمان های ابتدایی تا عصر حاضر و تصویری از آینده که در این بحث، نمونه هایی از ساختمان های ادوار مختلف نیز با تصویر و تشریح ارائه میشود.

* کلیات شامل:

- تعریف ساختمان و شخصیت های فیزیکی و هندسی آن.

- شناخت نیروهای استاتیکی و دینامیکی موثر بر ساختمان.

- اشاره به نقش مواد و مصالح در ساختمان و دسته بندی آنها.

- فرم های ساختمانی و طبقه بندی آنها به یک بعدی و سه بعدی.

- طبقه بندی فیزیکی فرم های ساختمانی و بررسی آنها به لحاظ نیروی استاتیکی، دینامیکی و غیر دینامیکی، ضوابط و پیدایش فرم های ساختمانی، رفع احتیاج و عملکرد، تعادل مکانیکی، مقاومت مکانیکی، پایداری )دوام( خواسته های رفتاری، اقتصادی بودن و زیبایی و تعریف هر کدام از مبانی و ضوابط.

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را  به طور کامل تشریح میکنیم :

1-     برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است .

2-     برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ 6/10/95:

دانلود فایل کامل:ساختمان