آرمان حبیبی چهارشنبه 4 دی 1398 09:32 ب.ظ نظرات ()

روستا

Rural

همه چیز در مورد  روستا

روستا از دروس مهم و اصلی کارشناسی پیوسته معماری است.که در برنامه درسی گذشته در دو ترم با عنوان «روستا»1 و «روستا2» گنجانده شده بود و در برنامه درسی جدید در یک ترم با عنوان «تحلیل و طراحی روستا »تدریس میگردد.

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را  به طور کامل تشریح میکنیم :

1-     برنامه درسی  جدید، که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد

2-     برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

 

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه تهران:

 

عنوان فارسی درس: تحلیل و طراحی روستا

عنوان انگلیسی درس: Rural Research & Design

تعداد واحد : 3  ( 1واحد نظری 2 واحد عملی )

تعداد ساعت : 64

نوع درس : اصلی

نوع واحد : نظری - عملی

پیشنیاز: طراحی معماری1

 

اهداف درس:

* آشنایی با فرهنگ و معماری بومی روستایی

* تجربۀ کارگاهی و تحقیقات میدانی و تعامل با مردم روستا و فرهنگ بومی .

 

سرفصل درس :

نظری:

* آشنایی با سیر شکلگیری یک روستا، تحولات سیاسی اقتصادی و تأثیر آن بر روند شکلگیری بافت و معماری روستا.

* تأثیر محیط، طبیعت و اقلیم و معیشت بر شکل گیری معماری و بافت روستا.

عملی:

* مطالعه میدانی روستا تحت عناوین: موقعیت، پیشینه، شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی

* مطلعه بافت روستا: شبکه گذرها، گرهها، مراحل توسعه بافت، ابنیه عمومی.

* مطاله مسکن روستا: همجواری، همسایگی، تیپ مسکن و تحولات معماری مسکن روستایی.

 

روش ارزشیابی:

دانشجویان براساس برنامه ای که توسط استاد توضیح و ارائه می شود، در گروه های ( 3 یا 4 نفره ) یک روستا را انتخاب و طی ترم آنرا مطالعه می کنند . پروژۀ دانشجویان در طول نیمسال با ارائۀ کنفرانس، در چندین مرتبه ارزشیابی و راهنمایی میگردد. در انتهای نیمسال دانشجویان در قالب کار گروهی ( 3 یا 4 نفره) مطالعات خود را به صورت آلبوم تحویل میدهند.

ارزشیابی مستمر  20 %

آزمون نهایی     20 %

پروژه                60 %

 

منابع اصلی:

* تاملاتی در بافت و معماری روستا . غلامرضا اکرمی _ رضا سامه . پاییز 91 انتشارات جهاد دانشگاهی

* نیاق ، غلامرضا اکرمی. زمستان 91 انتشارات جهاد دانشگاهی

* روستای تاریخی ایران، 1391 . بنیاد مسکن انقلاب اسلامی