آرمان حبیبی جمعه 11 بهمن 1398 06:35 ب.ظ نظرات ()

تاسیسات مکانیکی

Mechanical Services

همه چیز در مورد تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی از دروس مهم و اصلی معماری است.

سرفصل درس :

* معرفی و طبقه بندی تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع:

- تجهیزات مولد: تجهیزات مولد سرما، تجهیزات مولد گرما، تجهیزات مولد دوفصلی، تجهیزات نیمه مولد مرکب دوفصلی.

- تجهیزات انتقال و توزیع: پمپ ها و فنها، لوله ها، وصاله ها و شیرآلات، سختیگیرها و منابع انبساط کانال ها، دریچه ها و دمپرها.

- تجهیزات تبادل حرارت: تک فصلی )رادیاتور، کنوکتور، یونیت هیتر و ...(، دوفصلی ) فنکوئل، هواساز، واحد القایی(

* معرفی و طبقه بندی سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع:

  گرمایش: سیستم های گرمایش مرکزی آبی، سیستم های گرمایش مرکزی با بخار، سیستم گرمایش مرکزی با هوای گرم، سیستم گرمایش خورشیدی، سیستم گرمایش الکترونیکی.

  سرمایش: تراکمی، جذبی، تبخیری.

- تهویه مطبوع: سیستم های تمام هوا، سیستم های تمام آب، سیستم های آب و هوا، سیستم های انبساط مستقیم.


دانلود فایل کامل:تاسیسات مکانیکی