آرمان حبیبی دوشنبه 14 بهمن 1398 12:11 ب.ظ نظرات ()

متره و برآورد

Estimating

همه چیز در مورد  متره و برآورد

متره و برآورد از دروس مهم و اصلی کاشناسی پیوسته معماری است. مقصود از گذراندن این درس اشراف و احاطه دانشجویان به فرایند محاسبه مقادیر کارها و برآورد مبلغ پروژه های ساختمانی در مراحل مختلف چرخه حیات پروژه )فازهای پروژه( است. در این درس دانشجویان با انواع روش های برآورد، قیمت گذاری، اصول کلی متره باز و بسته، فهرست بها، آنالیز بها، قیمت های جدید و ...آشنا می شوند. درس متره و برآورد می کوشد تا دانش و علم مورد نیاز برای محاسبه مقادیر کارها و برآورد مبلغ پروژه های ساختمانی از روی نقشه ها، مشخصات فنی و سایر مدارک تولید شده در انتهای هر فاز از چرخۀ حیات پروژه را برای دانشجویان فراهم کند.

بخشی از سرفصل درس :

* اهمیت متره و برآورد و کاربردهای عملی آن در فازهای مختلف پروژه

* پروژه و فازهای مختلف آن.

* بررسی کلی اسناد پیمان شامل: مشخصات فنی عمومی، نقشه ها، مشخصات فنی خصوصی، بخشنامه ها، استانداردها،

شرایط عمومی و خصوصی پیمان و برنامه زمان بندی کلی

* متره و برآورد و قیمت گذاری و انواع آنها

* آشنایی با جزئیات خاص نقشه ها

* اصول تهیه ریزمتره، خلاصه متره و دفترچه متره مقادیر کارها

 

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را  به طور کامل تشریح میکنیم :

1-     برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است .

2-     برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ 6/10/95:

دانلود فایل کامل:متره و برآورد