آرمان حبیبی پنجشنبه 15 اسفند 1398 12:52 ب.ظ نظرات ()

پارکینگ

Parking

همه چیز در مورد   توقفگاه

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان ایران ( الزامات عمومی ساختمان) :

توقفگاه ها محل های توقف و نگهداری وسایل نقلیه هستند که توقفگاه های وسایل نقلیه در فضای باز ، و فضاهای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان را شامل میشوند.

فضای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان

توقفگاه های مختص وسایل نقلیۀ ساکنان در ساختمان های مسکونی یا ساختمان هایی که مکان های توقف دارای مالکیت یا حق استفادة افراد معین است، توقفگاه های خصوصی محسوب گردیده و توقفگاه هایی که بدینگونه نیستند و امکان استفادة عموم از آن ها میسر است، توقفگاه عمومی محسوب می گردند.

توقفگاه های خودرو به سه گروه کوچک (دارای حداکثر 3 محل توقف خودرو)، متوسط (دارای 4تا حداکثر 25 محل توقف خودرو)، و بزرگ (دارای بیش از 25 محل توقف خودرو)، در انواع خصوصی و عمومی تقسیم می شوند.

 

توقفگاه های خودرو

- الزامات کلی :

- تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف های مختلف بر حسب موقعیت آن ها در شهر، در ضوابط طرح های مصوب توسعه و عمران شهری تعیین می گردد.

- ورود و خروج توقفگاه های خودرو نباید از فضایی با تصرف یا استفادة دیگر صورت  گیرد. در توقفگاه های خودرو و مسیرهای ورود و خروج آن نباید دود، بو یا سروصدای ناشی از آن مزاحم آسایش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد.

-در توقفگاه ها، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای خودروهای دیگر، پیش بینی دو واحد توقف خودرو در پشت سرهم بلامانع است.

-توقف خودروها در توقفگاه ها نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیساتی ایجاد کند.

-هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات خودرو در محل توقفگاه ها ممنوع است.

-در توقفگاه های بزرگ، به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره یا جایگاه های توقف خودرو باید گذرگاه عابران به عرض حداقل 60/0متر در نظر گرفته شود که به  میزان حداقل 20/0 متر بالاتر از سطح معبر سواره باشد.

دانلود فایل کامل:پارکینگ